Home | News | Kivijalkamyynti nousuun tehokkaalla verkkomarkkinoinnilla

Palaa takaisin

DIGITAL MARKETING @fi

  • Posted on 1 February 2017

Kivijalkamyynti nousuun tehokkaalla verkkomarkkinoinnilla

Viimeiset vuodet ovat olleet kriisintäyteisiä vähittäiskaupalle ja varsinkin kivijalkamyymälöille. Viime vuonna ovensa sulkeneista merkittävimpänä mainittakoon Anttila, mutta monet muutkin kivijalkakaupat taistelevat olemassaolostaan verkkokaupan nousua vastaan. Kivijalalalla on kuitenkin luultua paremmat kortit käsissään.

Kirjoittaja: Christian Kongsted – Senior Online Consultant, NetBooster Nordic

Online-markkinointi ja myymälämyynti ovat pitkään olleet kaukana toisistaan. Mutta nyt mobiilin nousu pakottaa ne yhdistymään. Kuluttajien ostoharkinta tapahtuu enenevässä määrin juuri älypuhelimilla.

Vaikka verkkokauppa on kasvanut viime vuodet vahvasti, 80% myynnistä tapahtuu edelleen kivijalassa. Kivijalan etulyöntiasema on suorastaan huikea puhtaisiin verkkokauppoihin nähden. Kivijalkakaupan tueksi nousevat nyt uudet mainosmuodot Facebookissa ja Googlessa. 

Alueellisen mainonnan tehon arvioiminen on haastavaa — niin printin kuin Facebook-mainonnan vaikutusta paikalliseen kivijalkamyyntiin ei ole voinut kovin helposti mitata. Googlen ja Facebookin uudet mainosmuodot muuttavat tämän. Uudet ”Store Visits” -mainokset voidaan kohdentaa todella tarkasti myymälän lähialueelle. Näin esim. 2 km etäisyydelle kivijalkakaupasta kohdennetun mainonnan vaikutus myymälävierailuihin voidaan mitata hyvinkin tarkasti. 

 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme, miten voit hyötyä Facebookin ja Googlen uusista mainosmuodoista.

Ota yhteyttä lisätietoja 

personalised-marketing-2 

 

Myymäläkäyntien mittaaminen perustuu niiden käyttäjien tietoihin, jotka ovat antaneet luvan älypuhelimen paikannustietojen seurantaan. Näin mainontaa voidaan kohdentaa tarkasti ja seurata, kuinka hyvin mainonta toimii ja kuinka moni mainoksen nähnyt vierailee myymälässä.

 

Riippumatta siitä, omistatko yksittäisen myymälän vai kokonaisen ketjun — vain kaupassa vieraileva kuluttaja ostaa. Uusilla mainosmuodoilla ja puhelimen älyominaisuuksilla kuluttaja voidaan ohjata kätevästi aina häntä lähimpänä olevaan myymälään. Ja esim. ketjut voivat luoda dynaamista, paikallista mainontaa jokaiselle myymälälle erikseen. Facebookin mainosmuotoihin valmiiksi sisäänrakennettu karttaohjaus auttaa potentiaalisia asiakkaita näkemään — paitsi myymäläsi osoitteen, aukioloajat ja verkkosivun — myös sen, monenko minuutin päässä kauppasi on.

Ranskalainen E.Leclerc-tavaratalo tavoitti paikallismainonnalla peräti 1,5 miljoonaa kuluttajaa 10 km säteellä myymälöistään. Mykistävät 12% mainosta klikanneista vieraili myymälässä viikon kuluessa mainosnäytöstä. Mainostaja voi nyt seurata koko ostopolkua mainosnäytöstä myymälään asti. Ja kun Facebook tarjoaa vielä mahdollisuuden yhdistää myynti- ja mainosdata, kauppiaat voivat nähdä hyvinkin tarkasti ostajakuntansa demografiset profiilit.

Entä kuluttajien yksityisyydensuoja?

Asiakkaasi eivät halua yksityisyydensuojaansa loukattavan. Parhainkin kampanja voi kompastua isoveli valvoo -tunteeseen. Siksi uudet mainosmuodot perustuvat kuluttajan antamalle hyväksynnälle puhelimensa paikkatietojen jakamisesta Googlen tai Facebookin kanssa. Hyväksynnän myötä kuluttajien liikennettä kauppaan on mahdollista seurata, mutta anonyymisti ja aggregoituna, jolloin yksittäisen mobiilikäyttäjän tietoja ei koskaan yhdistetä yksittäiseen ostokseen, mutta mainonnan tehoa kokonaisuutena voidaan silti seurata. Lisäksi kuluttaja voi aina myös estää oman sijaintietonsa jakamisen Googlen, Facebookin ja kolmansien osapuolien kanssa.

Uhkakuvat päälaelleen

Kivijalka on saanut mahdollisuus vastata verkkokaupan haasteeseen — tehokkaan online-markkinoinnin keinoin

  

  >> Did you know NetBooster Denmark is a National Champion at the European Business Awards? <<

We are now moving on to the next round: ‘National Public Champion’ and the public voting is now on. Please, watch the video and vote for us now!

 

 

 

 

 

 

 

Lisännyt NetBooster (Group)